20. 9. 2021

sv. Ondřej Kim a druhové

Ondřej Kim Taegon byl první katolický kněz domácího původu na Korejském poloostrově.
Křesťanské učení se dostalo do Koreje v 18. století prostřednictvím katolických knih přivezených z Číny. Kim Taegon pokřtěný jako Ondřej přijal kněžské svěcení z rukou biskupa francouzského původu Vavřince Imberta. Křesťané v Koreji ale byli opakovaně krvavě pronásledováni. Nejvíce křesťanů zemřelo v letech 1839, 1846 a 1866 - mezi nimi také Ondřej Kim Taegon. Umučen byl 16. září 1846 v Soulu.
Papež Jan Pavel II. při své pastorační návštěvě v Koreji 6.V.1984 prohlásil 103 z těchto mučedníků za svaté. Byli mezi nimi nejen kněží, ale i laici: muži, ženy a děti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.