20. 1. 2019

Setkání ministrantů

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem od 15 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.