24. 1. 2024

Biblický večer

SDÍLENÍ

Numeri, kap. 10–25

Biblické slovo je Slovem Božím, které adresuje Stvořitel člověku ve všech generacích, přičemž ti, kteří v něho uvěří, jsou ve svědomí vázání se s tímto slovem seznamovat. Posvátné texty Židů i křesťanů jsou z Božího rozhodnutí závaznými pro věřící především proto, že obsahují jak nařízení, jimiž se mají řídit, tak i příklady a ukázky toho, co čeká ty, kteří vědomě a dobrovolně toto nařízení odmítnou. Boží Slovo nikdy neměli lidé číst sami, ale měli se shromáždit, přičemž byli vybráni ti, kteří toto Slovo četli, a ti, kteří ho vykládali. V našem biblickém studiu jsou rovněž důležité všechny prvky: postupný výklad každého verše, modlitba i vzájemné sdílení toho, co Bible v lidech působí a co v nich rezonuje.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.