27. 9. 2020

Sbírka na církevní školství

Při každé mši se v kostelích pražské arcidiecéze dnes koná finanční sbírka na podporu církevního školství, peníze tedy budou odvedeny nikoli na účet farnosti, ale na účet arcibiskupství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.