1. 6. 2022

Biblický večer

Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

147. NADAB A ABIHU
Leviticus, kap. 10

Po slavnostní scéně zasvěcovacích bohoslužeb se v Bibli dostáváme k dalšímu z mnoha příběhů: několik teoretických kapitol střídá kapitola praktická. Není to však příjemné vyprávění, naopak. Bohu nelze vytknout, že by lidem nikdy neřekl nic o tom, jak dopadnou, pokud si budou dělat to, co se zachce jim, a nikoli to, co přikazuje on. V každé době i v každém povolání hrozí nebezpečí, že v domnění, že situaci rozumíme lépe, budeme některá Boží nařízení považovat za nepodstatná, začneme je zlehčovat a přizpůsobíme si je. Dlouhé biblické vyprávění o důležitosti bohoslužby je přerušeno tragickým příběhem nejstarších Áronových synů. Ano, těch synů, kteří doprovázeli Mojžíše na horu Sínaj. Neposlechnutí Boha s sebou přináší hrůzný dopad: rozdělení rodin, jakož i změnu původního Božího plánu. Kněžská posloupnost pokračuje nikoli prvorozeným, ale až třetím synem v pořadí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.