1. 10. 2022

Věnujte pozornost svátkům tohoto týdne!

Svátky tohoto týdne: v úterý sv. Vincenc z Pauly, ve středu sv. Václav, ve čtvrtek sv. archandělé Michael, Gabriel, Rafael, v pátek sv. Jeroným a v sobotu sv. Terezie z Lisieux.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.