7. 6. 2020

Diplomy prvokomunikantům

Bude to vzpomínka na loňské první svaté přijímání. Na nedělní mši bude pozvána skupina dětí, které se u Sv. Gotharda sejdou po roce, aby od kněze, jenž je tenkrát připravoval, obdrželi diplom, tedy vzpomínku a památku, při níž si nejen ony, ale i jejich nejbližší příbuzní mohou uvědomit, že přijímání Eucharistie není záležitostí jedné slavnosti, ale duchovní potřebou, o níž máme usilovat po celý svůj život až do smrti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.