11. 2. 2021

Ranní mše svatá

Jako obvykle každý čtvrtek, i ten dnešní začínáme eucharistií - společným slavením mše svaté ráno v 6:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.