21. 12. 2023

Poslední roráty při svíčkách čtvrtek 6:30


Adventní čtvrteční rána se v Bubenči tradičně promění na romantické okamžiky, kdy každý návštěvník mše se ponoří do temnoty chrámu, aby v ní nalezl jasné body světla svíček, rozložených po podlaze kostela. Latinský gregoriánský úvod Rorate caeli nás vrátí do středověku, kdy brzké ranní adventní mše vznikaly a krátká promluva zase do reality každého dne, v níž můžeme konkrétně projevit svou víru v Boha, naději ve Spasitele a lásku k lidem, s nimiž ho i letos pro sebe a své blízké očekáváme. Liturgický kalendář nám letos přináší nejkratší možný advent, protože poslední den adventu je vlastně neděle Štědrého dne. Proto i těch rorátních mší bude letos málo, pouze tři. Využijete některou z nich, abyste se přinutili vstát ráno dříve než jindy a vyzkoušet si, zda byste byli ochotni kvůli Ježíši opustit teplé pohodlí a něco konkrétního obětovat?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.