3. 7. 2020

Výstav Eucharistie

Je první pátek v červenci a před večerní mší svatou (od 17:00) je vystavena Svátost Oltářní k tiché adoraci

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.