17. 10. 2021

Svatogothardské posvícení a návštěva apoštolského nuncia

V neděli 17. října navštíví naši farnost apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Balvo, jenž u příležitosti svatogothardského posvícení udělí svátost biřmování třem dospělým věřícím.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.