12. 11. 2023

Mše svatá v 9 hodin se nekoná!

Vzhledem k udělování svátosti biřmování otcem arcibiskupem během mše svaté v 10:30 hod našim pěti farníkům, se mše svatá v 9:00 hodin se nekoná!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.