5. 2. 2021

Výstav Eucharistie

Jako každý první pátek i teď v únoru se můžeme zastavit a v tichu před vystavenou Svátostí Oltářní s Ježíšem probrat vše, co prožíváme, ať už je to něco dobrého a šťastného anebo naopak smutného a bolestného; výstav trvá 17:00-17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.