11. 6. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Průvod s baldachýnem ani bíle oděné družičky, házející květní lupínky před procházející monstrancí,ve farnosti svatého Gotharda sice nezažijeme, při ranní mši v 6:30 však po delší době budeme moct opět přijímat pod obojím a po ní bude možnost tiché půlhodinové adorace, při níž může kdokoli Pánu Ježíši otevřít své srdce a svěřit mu i to, co nikomu jinému obvykle nesvěřujeme. Před osmou hodinou pak kněz udělí celé farnosti eucharistické požehnání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.