1. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

I přesto, že Alžírsko je islámskou republikou, 70 % všech právníků a 60 % univerzitních studentů zde tvoří ženy.
Modleme se za dodržování základních práv pro obě pohlaví, za odstranění jakéhokoli napětí mezi zastánci či odpůrci této rovnováhy a za respektování Božího plánu při stvoření člověka

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.