6. 6. 2021

První svaté přijímání

V roce 2020 byla příprava dětí k první svaté zpovědi a k prvnímu svatému přijímání přerušena, takže místo tradiční první červnové neděle se tato milá farní slavnost konala teprve v polovině září. Vzápětí se už na faře začala scházet nová skupina dětí a poučení předchozím rokem se rodiče s otcem Milošem dohodli, že příprava dětí nebude přerušena, ať se děje cokoli. Bylo to důležité rozhodnutí, protože vzápětí nastala druhá vlna covidu, přišly zákazy setkávání se, ale i onemocnění otce Miloše i některých rodin. Byla to velká horlivost rodičů, ale i nadšení dětí, které nalézaly řešení i v těch nejobtížnějších situacích, aby v letošním roce děti mohly k první svátosti smíření i k prvnímu svatému přijímání v řádném čase. Vyplatilo se. Tři děvčata (Anička, Izabela, Sára) a dva chlapci (Vašek a Matěj) první červnovou sobotu očistí své duše od hříchů, aby následujícího dne poprvé přijali Ježíše v Eucharistii.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.