4. 2. 2024

Zrušení plánovaných aktivit

Protože se nepřihlásili zájemci o letošní biřmování ani o duchovní cvičení s ikonopiseckým kurzem, tyto akce se letos nebudou konat.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.