15. 3. 2022

Společná modlitba růžence

Každé úterý před mší svatou jsou od 17:00 zváni všichni ke společné modlitbě růžence. Spolu s manželi Žižkovskými a paní Bílkovou, kteří pro nás tuto každotýdenní aktivitu zajišťují se můžeme modlit také toto úterý 15. 3. 2022.

Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. Michala Kimáka, který pět let ležel v komatu u sester boromejek v Nemocnici Pod Petřínem. V modlitbě růžence se pokračuje i po jeho smrti v roce 2019, především na úmysly celé bubenečské farnosti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.