5. 7. 2022

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mimořádná mše svatá

Přestože jsou prázdniny, vzhledem ke slavnosti věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, proběhne program prvního úterý v měsíci v tradiční celoroční podobě:
17:00 modlitba růžence
17:30 mše svatá
18:15 modlitba za zemřelé

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.