21. 8. 2023

Farní dovolená / 21.–26. 8. 2023

Není nás sice plný autobus jako v časech před covidem, nicméně pomalu se opět vracíme k touze prožít část v roce spolu, napříč generacemi, a to v létě, kdy můžeme spojit příjemné s užitečným. Dvacítka mužů a žen se vybere poznávat neznámá místa v Německu, která jsou spjata i s našimi dějinami: právě v Ellwangenu podle tradice věznili bavorští kněží sv.
Metoděje a právě sem konali poutě čeští emigranti v době, kdy se v jejich vlasti věřící modlili a zpívali na Velehradě. Bydlet budeme navíc u poutního místa Panny Marie Ochránkyně na kopci Schöneneberg.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.