Aktuality


dnes

Biblický večer

145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ 145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ Leviticus, kap. 8 To, že si každý z nás k něčemu nárokuje vlastnictví, nám přijde jak...

20. 5. 2022

Májová pobožnost: Babičky a dědové se modlí za vnoučata

Po celý květen bude v pátek přede mší svatou probíhat májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly – zač...

21. 5. 2022

Sbor a svatba

Sobota 5. velikonočního týdne patří zpěvu a svatebnímu veselí. Od 9:00 proběhne soustředění sboru. V 15:00 svatba.

22. 5. 2022

Ministrantský den

Mše svaté tuto neděli proběhnou v obvyklé časy v 9:00 a 10:30...a ministranti vědí, že část této neděle patří jejich skupině....

25. 5. 2022

Biblický večer

146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY Leviticus, kap. 9 I když svátostné kněžství, které má své kořeny teprve v Ježíšově rozhodnutí ustano...

28. 5. 2022

Bohoslužba za krajinu

Poslední roky se mnohem více než kdy jindy mluví o přírodě jako ohrožené skutečnosti, kterou my lidé, jimž byla Stvořitelem svěřena, sp...

31. 5. 2022

Dětské odpoledne

Loni to byla první velká veřejná akce po dlouhé covidové pauze: děti, které nemohly chodit do školy ani do družin, se na bubenečské kostel...Sledujte nás na
našem facebooku


19. 1. 2022

Biblický večer

130. INTERIÉR SVATYNĚ
Exodus 37,1–29

Když si později budeme číst knihu Deuteronomium, zjistíme, že v pozdějším podání je práce na arše smlouvy připsána Mojžíšovi, zatímco zde je hlavním tvůrcem Besaleel. Není to rozpor – tento orientální způsob přemýšlení nám ještě více vynikne, když se vrátíme o několik kapitol dozadu, kde se zdůrazňuje, že jediným autorem, který nejen ví, jak má být archa zhotovena, ale který i zhotoví její přesný model, předaný právě Mojžíšovi, je sám Bůh. Jakákoli zručnost, s níž se dílo zrealizuje, není zásluhou člověka, ale darem, jejž má člověk pouze rozvíjet a zdokonalovat. A zároveň si být vědom toho, že naše úspěchy jsou velmi často pouze výsledkem toho, že nám někdo práci svěřil.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.