22. 11. 2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

Tato slavnost připadá na poslední, 34. neděli v liturgickém mezidobí, po níž je již další neděle počátkem adventu. Svátek Ježíše Krista Krále vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. ve své encyklice Quas primas a nejdříve byl stanoven na poslední říjnovou neděli. Jakkoli tento svátek dnes zní ryze nábožensky a duchovně, původně byl odpovědí na snahu některých státních systémů zasahovat do záležitostí církve. Papež chtěl tímto svátkem zdůraznit, že státní správa nemá podle nauky katolické církve právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší jen Bohu, především v oblasti etiky a důstojnosti člověka. Proto je v některých kostelích s tímto dnem spojeno také zasvěcení lidstva Ježíšovu Srdci.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.