24. 1. 2024

Maminky s dětmi - setkání

Středa patří pravidelnému setkávání. Od 09:00-12:00 na faře
- matky s dětmi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.