1. 11. 2021

slavnost Všech svatých

V pondělí je slavnost Všech svatých, jde o zasvěcený den, který máme dle možností prožít jako neděli, v Bubenči je večerní mše svatá v 17:30. Přijďte včas, abychom všichni mohli sedět v klidu a bezpečí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.