16. 2. 2024

První křížová cesta 2024 s farářem v 17:00

Letošní první svatogothardskou křížovou cestu povede otec Miloš, a to v pátek 16. února v 17 hodin. Přijďte spolu s ním uvažovat o tom, proč vlastně postní doba existuje a k čemu nás vyzývá.

Shodou okolností se právě v únoru modlíme za lid na Filipínách. A jak je popsané na jiné straně tohoto čísla Gotharda, charakteristickým projevem lidové zbožnosti na těchto ostrovech je velkopáteční ukřižování desítek laiků, kteří tím chtějí nejen zahrát divadlo pro náhodné návštěvníky, ale také vyjádřit svou vděčnost za odpuštění hříchů anebo za různá dobrodiní, kterých se jim od Boha dostalo. Toto krvavé divadlo je součástí celé křížové cesty, začínající v pomyslném paláci Pontského Piláta, jenž pronese krutě nespravedlivý rozsudek smrti nad Ježíšem.
Každý, kdo tuto informaci čte nebo slyší, by si měl být vědomý toho, že nikoli Ježíš, ale každý z nás si zaslouží, aby nad námi zazněl rozsudek věčné smrti, protože jsme se tolikrát provinili proti Božímu řádu. Nikdo totiž nemůže říct, že žije podle všech nařízení. Jednak proto, že je často ani nezná, a jednak proto, že často ani nic neudělá proto, aby je poznal. S vděčností za to, že Bůh místo nás a za nás podstoupil tuto smrt, se už nikdo z nás nemusí nechat ukřižovat. Ale přijít a připomenout si to každý pátek v postní době – opravdu se nás pozvání na křížovou cestu netýká?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.