26. 4. 2020

Svaté přijímání pro farníky

V průběhu odpoledne mohou farníci přistoupit ke svatému přijímání, společná farní mše svatá je streamovaná v 9 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.