15. 1. 2021

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15 a 17 hodinou se můžete kdykoli zastavit na chvilku tiché modlitby a adorace v našem kostele sv. Gotharda, který je otevřený pro kohokoli, kdo touží po zastavení se i v této náročné a nelehké době.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.