11. 3. 2022

Křížová cesta - pátek 17:00

Stejně jako různé filmy a divadelní představení pomáhají divákům více a intenzivněji prožít určité dramatické životní etapy svých hrdinů, může se pomocí křížové cesty dostat věřící do hlubšího vztahu s trpícím Ježíšem. U každého ze čtrnácti zastavení si můžeme nejen vzpomenout na to, co se tenkrát, když Pilát rozhodl o rozsudku Ježíšovy smrti, doopravdy stalo, ale také to, že jsme byli a stále jsme u každé Ježíšovy bolesti a každého jeho zranění. Bohužel nikoli jako samaritáni, kteří mu v této situaci pomáhají, ale naopak jako ti, kteří mu tyto rány způsobují. Středověká forma postní modlitby se může díky aktualizaci stát moderní a přitažlivou. I když bude možná bolet i nás, i když z ní možná budeme odcházet smutní a ubolení. Ale nemělo by právě tento stav vyvolat vědomí, že se hříchem od Ježíše vzdaluji?

Křížové cesty / 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4. 2022

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.