30. 6. 2019

Sbírka na bohoslovce

Arcibiskupství pražské pořádá každoročně dvě sbírky na bohoslovce, tzv. Mikulášskou v prosinci a Svatopetrskou v červnu. Peníze, vysbírané při sbírce tuto neděli ve všech kostelích pražské arcidiecéze tak neslouží na pokrytí nákladů farnosti, ale se neprodleně odvádějí na účet AP, které podle vlastních stanov kryje část nákladů spojených jak se studiem bohoslovců, tak i s formací trvalých jáhnů. Našeho bohoslovce lze podpořit i přímo, kdykoli lze do sbírky vložit nadepsanou obálku s darem (bohoslovec), která mu bude předána bez předchozího otevření.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.