8. 5. 2022

Svatogothardská pouť

Svatogothardská pouť bude v neděli 8. května, hlavní mše svatá s hostem a slavnostním kazatelem bude v 10:30 – po jejím skončení prosím počítejme se společným obědem a posezením na kostelní zahradě: grilování, opékání, hudba…

Stejně jako má svůj svátek každý z nás (a původně nešlo o oslavu či připomínku konkrétní osoby, ale o vzpomínku a oslavu svatého patrona, kterého lidé dostávali při svém křtu), má svůj svátek (tedy svého patrona) každá katolická farnost. Obec věřících v té konkrétní lokalitě se na tento den chystala dlouhé týdny: a to nejen přípravou slavnostní bohoslužby v kostele, ale i toho, co následovalo po ní. Nakonec to jediné zůstalo v povědomí lidí zejména na venkově dodnes: když se řekne pouť, vybaví se jim řada stánků s dobrotami, zábavné koutky a kolotoče či střelnice. Skutečnost, že vše začínalo i končilo v kostele a u daného světce, kterému byl zasvěcený jejich farní kostel, se pomalu vytrácela. Ve velkých městech se naopak zcela vytrácelo propojení poutí mše svaté s tím vnějším slavením, a tak se pouť pomalu přestala slavit jako hlavní sváteční den. Svatý Gothard má svůj svátek 5. května a nejbližší neděli poté máme svatogothardskou pouť. Se vším všudy. Po skončení slavnostní mše v 10:30 pokračujeme na kostelní zahradě opékačkou, skutečnými hody, povídáním i zábavou, k níž nám opět po letech zahraje skvělá kapela Pavla Bartoše.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.