21. 12. 2022

Biblický večer

160. KALENDÁŘ SVÁTKŮ

Leviticus, kap. 23

Tato kapitola přináší propracovaný seznam svátků, které má a bude izraelský lid zachovávat předepsaným způsobem. Odráží se v něm sice zemědělský charakter jejich původu, nicméně na některých detailech je už znát, že je myšleno i prostředí a doba usazeného lidu městského typu. Svátek jako zasvěcený den tak představuje důležitý bod každodenního života, jenž zastavuje myšlenky na sebe a na pozemský pomíjivý svět a přesně stanoveným kultem je nasměruje do oblastí věčných, Božích a na ostatní lidi, s kterými sdílí jednu zem, jeden národ, jednu rodinu. Teprve toto povědomí může být nezištným a pravým důvodem k trvající radosti a veselí, a to ve všech osadách a po všechna pokolení. Lid, který neumí správným způsobem slavit anebo neumí slavit vůbec, se může řítit do záhuby, která ho ohrožuje nejen zvenčí, ale i zevnitř.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.