19. 5. 2019

Sbírka na arcidiecézi

Tzv. svatojánská sbírka na pražskou arcidiecézi představuje jeden z několika podílů farníků ze všech farností na výdajích pražského arcibiskupství. Peníze, vysbírané v kostelích tuto neděli, tedy nezůstávají na účtech farností, ale jsou přeposlány na konto AP a dál použity na jeho provoz.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.