1. 10. 2021

Výstav Eucharistie

Ve středu 1. 10. na svátek sv. Terezie od Ježíše bude od 15:00 otevřený kostel. Od 17:00 výstav Eucharistie. Následuje mše svatá, která zároveň bude zádušní mší za kněze, kteří sloužili u Sv. Gotharda.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.