22. 9. 2021

Biblický večer v 18:30

122. BIBLICKÉ SVÁTKY
Když se v evangeliích píše o Ježíšovi, který přišel do Jeruzaléma na svátky, dokážeme přesně říct, o jaké svátky se jednalo? Většina jednoduše řekne něco o Velikonocích. Jenže už tento pojem, který silně evokuje křesťanské chápání slavnosti pesachu, je trochu zavádějící, stejně jako skutečnost, že obvykle nic netušíme ani o tom, jaké byly další významné židovské svátky, které dodržoval i Ježíš, ani o tom, jak se tyto svátky měly slavit. Tři poutní svátky byla tři výročí, při nichž měl každý nábožensky dospělý muž (tedy chlapec, jenž byl schopen pracovat s Tórou) putovat do chrámu v Jeruzalémě. Ale ani to nebylo vše: v Bibli společně objevíme další pasáže, v nichž najdeme odpověď nejen na otázku, co máme slavit, ale i to, co je při slavení nejdůležitější. Bůh v knize Levitikus velmi přesně diktuje, jak si to přeje. Nejen od Židů, ale i od nás, kteří na toto Boží Slovo navazujeme.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu "BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI"

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.