2. 11. 2023

Dušičky - mše u kříže na kostelní zahradě v 15:00!

Na druhý den 2.listopadu se již. tradičně modlíme za naše zemřelé – letos bude Dušičková mše na nejstarším bubenečském hřbitově, tzn. kolem kostela, u nově vztyčeného hřbitovního kříže, výjimečně bude možné kolem něho zapálit svíčky i za ostatní zemřelé, na jejichž hroby někdo z našich farníků nebude moct letos odjet

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.