20. 1. 2023

Otevřený kostel - nešpory - hledači

Pátek 2. týdne v mezidobí. Věnujte pozornost pravidelným aktivitám a možnosti setrvat v kostele během celého odpoledne. Od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 modlitba nešpor, následuje mše svatá v 17:30 a po ní proběhne na faře v 18:30 setkání hledačů.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.