31. 10. 2019

Pohřeb otce Michala Kimáka

V 9.30 U SV. ANTONÍNA V PRAZE - HOLEŠOVICÍCH.

OTEC MICHAL KIMÁK ZEMŘEL V POZDNÍCH VEČERNÍCH HODINÁCH A PO DLOUHÉ NEMOCI ZAOPATŘEN SVÁTOSTMI DNE 24. ŘÍJNA 2019.

PROSÍME O MODLITBY.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.