28.10. 2018

Biřmování

Několik dospělých křesťanů přijme svátost biřmování z rukou pomocného pražského biskupa Wasserbauera. V tento den bude pouze jedna společná bohoslužba, a to v 10:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.