24. 5. 2019

Noc kostelů

Prosíme všechny, kdo mohou pomoci (s organizací, hlídáním kostela i s napečením malého občerstvení pro návštěvníky), ať se přihlásí u Dagmar Dynybylové (viz webové stránky).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.