15. 3. 2022

Humanitární sbírka pro uprchlický tábor

V úterý v čase od 15:00 do 20:00 hod se koná humanitární sbírka pro uprchlický tábor pro romské matky s dětmi z Ukrajiny. Chcete-li se zúčastnit přineste balené vody, mycí, prací a čistící prostředky, včetně košťat, smetáčků a lopatek. Zakoupené věci je nutné přinést na faru. Prosíme nic jiného a pouze v tomto čase!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.