3. 7. 2023

Večer pro Britské indickooceánské území

V rámci dlouhodobého projektu Modlitba za svět se začínáme modlit za Britské indickooceánské území. Jde o sporné území, o které se vedou mezinárodní soudní procesy. Večer o BIOT začíná v pondělí 3. 7. mší svatou v 17:30 a pokračuje v 18:15 prezentací.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.