11. 10. 2020

Ministrantská schůzka

V 15 hodin se setkají před sakristií ministranti od Sv. Gotharda - kromě veselých chvilek spolu zažijí i vážné vyprávění o službě a povzbuzení pro týdny, kdy se spolu nebudou moct vídat.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.