30. 12. 2018

Obnovení manželských slibů

Obnovit slib lásky, úcty a věrnosti mohou všechny přítomné páry (příp. doprovázeny svými dětmi nebo další rodinou) na obou mších - v 9:00 i v 10:30

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.