16. 4. 2022

Bílá sobota - Modlitba s katechumeny - Boží hrob - Velikonoční Vigilie

V sobotu ráno v 9:00 hod je modlitba s letošními katechumeny, má jít o modlitbu spolufarníků s těmi, které večer přijmou v našem kostele křest.
V sobotu od 15:00 hod je kostel otevřený pro návštěvu tzv. Božího Hrobu – je to staletá tradice a je pouze na nás, zda přežije i v dalších gene-racích, tzn. zda ji předáme dětem a vnoučatům. Je to příležitost přijít jako rodina do kostela a třeba si tam i něco přečíst nebo povyprávět. A pomodlit se před vystavenou Eucharistií. Večer od 20:00 pak spolu při Velikonoční vigilii prožijeme vzkříšení a oslavíme ho společným přípitkem u fary.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.