1. 2. 2024

Středa patří maminkám s dětmi

Prostor pro sdílení, setkání, vyprávění a hraní dětí. Středa patří pravidelné aktivitě od 9:00 do 12:00 na faře u kostela sv. Gotharda, při níž se setkávají maminky s malými dětmi. Přijďte!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.