22. 4. 2022

Noví hledači začínají!

V 18:30 hod začíná svá pravidelná setkávání nová skupina dospělých hledačů – jsou to ti, kteří nebyli pokřtěni, anebo i když byli pokřtění, neabsolvovali žádné náboženství, přípravu k svatému přijímání či zpovědi, anebo si chtějí základy katolické víry projít jako dospělí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.