8. 5. 2020

Májová pobožnost

Dva další květnové pátky budeme podle dávné tradice uctívat Ježíšovu Matku. Díky restaurátorské firmě Bradna restaurování máme v kostele krásně opravenou sochu Lurdské Panny Marie od sochaře Josefa Krejčíka – první z těchto dvou pátků se tedy budeme modlit májovou pobožnost právě na tomto místě, druhou u mariánského bočního oltáře se sochou kutnohorského mistra Františka Charváta.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.