16. 1. 2019

Biblický večer

IZÁK A ABÍMELEK
„Pastýři z Geraru se začali přít s Izákovými pastýři a říkali:
´Ta voda je naše!´ Izák tu studnu pojmenoval Esek,
protože se tam s ním hádali.“

Jako bychom to již kdysi četli: nejenže se Izákovi pastýři hádají stejně jako Abrahámovi, ale i předcházející událost, kdy Izák před králem zatají, že Rebeka je jeho manželka a vydává ji za svou sestru, je téměř identická s tou, jakou zažil jeho otec. Navíc zde vystupuje abímelek. Jde o téhož krále, s nímž uzavřel smlouvu už Izákův otec?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.