7. 8. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

V letních měsících chceme obvykle víc odpočívat. Nejde pouze o načerpání nových fyzických sil, ale o celkovou regeneraci organismu, vyčerpanému jak namáhavou prací, tak i psychickým vypětím. Zejména tito lidé velmi dobře vědí, jak důležité je i duševní odpočívání, kdy můžeme všechny starosti nejen pustit za hlavu, ale je přímo předat někomu, kdo je umí vyřešit lépe a dokonaleji. Pozvánka na srpnový výstav eucharistie na první pátek 7. srpna od 17 hodin platí pro všechny bez rozdílu, zvláště pak ale pro ty, kteří prahnou po tichu a po přítomnosti někoho, kdo jim nejen tvrdí, že je miluje, ale kdo jim to již tolikrát dal najevo. Ježíš přítomen ve Svátosti Oltářní svou lásku k člověku prokázal nasazením vlastního života, nikdo se nemusí bát, že by mu v jeho trápeních a starostech nerozuměl, nebo že by ho nechal bez odpovědi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.