11. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Česká republika v roce 2008 poskytla ostrovům v rámci malého lokálního projektu rozvojovou pomoc dodávkou 30 školních počítačů.
Modleme se za to, aby jakákoli humanitární či charitativní pomoc jiným zemím byla smysluplná, konkrétní, adresovaná skutečně potřebným, a nestala se pouhým nástrojem ke zviditelnění se.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.